Vragen?

Dit wil eigenlijk iedereen wel weten:

Leerlingen

Bij wie kom ik in de klas?

Als je je bij ons aanmeldt, kun je opgeven bij welke vrienden en vriendinnen je in de klas wilt komen. We proberen hier rekening mee te houden bij  het maken van de klassen. Uiteraard kom je ook bij veel nieuwe leerlingen in de klas van andere scholen.

Sem over Bij wie kom ik in de klas?

Hoe leer ik iedereen kennen?

Aan het einde van groep 8 kom je al naar het Kennemer College toe om kennis te maken met je klasgenoten en je mentor. Aan het begin van het schooljaar zijn er introductiedagen zodat je je nieuwe klas en de school al goed leert kennen.

Danny over Hoe leer ik iedereen kennen?

Hoe vind ik mijn weg in het grote gebouw?

De school is groot, maar overzichtelijk. De ervaring is dat nieuwe leerlingen de weg in school al snel leren kennen. Er is altijd wel iemand die je even de weg wil wijzen.

Puck, Nathanya & Lola over Hoe vind ik mijn weg in het gebouw?

Welke vakken krijg je in de brugklas?

In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: aardrijkskunde, beeldende vorming, biologie, Engels, Frans, geschiedenis, klassieke cultuur (gymnasium), maatschappelijke vorming, mentorles, LPO (leren plannen en organiseren), lichamelijke opvoeding, muziek, Nederlands en wiskunde. Daarnaast volg je  ook twee les per week in de verschillende pijlers, zoals Art & design!

Marloes en Jara over Welke vakken krijg je in de brugklas?

Heb ik een laptop nodig?

ICT wordt steeds belangrijker. Goed leren werken met computers en internet is dus nodig. Maar dat niet alleen: ICT helpt je ook bij het leren. Het maakt het leren gevarieerder, leuker en aantrekkelijker. Op onze school werken we daarom met laptops. Belangrijk is dat wij die zien als één van de hulpmiddelen: wij vinden boeken ook belangrijk en daarnaast natuurlijk de docent. Hij of zij is degene die je in alles helpt en ondersteunt, die inspireert en uitdaagt en van wie je heel veel kunt leren.

Daan over Heb ik een laptop nodig?

Hoe ziet het rooster eruit?

Het eerste lesuur begint om 08:15 uur en het laatste lesuur eindigt om 15:50 uur. In principe heb je tot 15:00 uur les. Het rooster is digitaal in te zien via Zermelo. Je hebt bij ons in de brugklas geen tussenuren. Deze uren worden opgevangen door docenten.

Hoe lang duurt een les?

Elke les duurt 50 minuten. Soms heb je een blokuur, dan duurt de les 2 x 50 minuten.

Hoe laat start de eerste les?

De eerste bel gaat om 08:10 uur en de tweede om 08:15 uur. Dan begint de les echt.

Hoeveel pauzes zijn er?

Er zijn twee pauzes. De eerste pauze is van 10:45 tot 11:10 uur en de tweede pauze is van 12:50 tot 13:20 uur. Er is een kantine op school waar je eventueel wat eten en drinken kunt kopen.

Waar plaats ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling achter de school. Er is genoeg ruimte voor iedereen.

Hoe is het schooljaar ingedeeld?

Het schooljaar heeft vier periodes van gemiddeld acht lesweken en één slotweek. In deze slotweek worden er toetsen afgenomen en zijn er projecten.

Hoeveel boeken krijg ik?

Voor elk vak heb je een ander boek, en soms twee. Kaft erom en ze zijn klaar om mee te nemen. Je kunt ze overdag in je kluisje bewaren als je ze niet nodig hebt.

Waar laat ik al die boeken?

Je krijgt een eigen kluisje. Het is een veilige en handige plek om je boeken, jas en waardevolle spullen te bewaren.

Heb ik elke dag huiswerk?

Meestal wel, maar niet elke dag even veel. De gemiddelde huiswerktijd is ongeveer één uur per schooldag.

Welke brugklassen zijn er?

Bij ons kun je in een havo-, een havo/vwo- of een gymnasiumklas worden geplaatst. Dit is afhankelijk van het advies van de basisschool.

Bij wie kan ik terecht voor mijn vragen?

Voor vragen kun je in eerste instantie terecht bij je mentor of bij je junior mentor. Zij helpen je op weg in je eerste jaar op de middelbare!

Milan en Nando over Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?

Wat wordt er allemaal aan sport gedaan?

Bij ons heb je in de brugklas 3 lesuren sport (LO) per week. Leuke lessen waarin je niet alleen sportief bezig bent, maar ook gaat samenwerken en elkaar gaat helpen, vaardigheden waar je later veel aan zult hebben! Tijdens deze lessen doe je veel verschillende sporten, zoals spelsporten, turnen, atletiek, zelfverdediging en dans. We hebben op school drie mooie gymzalen en een groot sportveld. Je zult soms ook les krijgen bij hockeyclub Overbos of in sporthal de Walvis.

Is dit je nog niet genoeg of blink je uit in een bepaalde sport? Dan kun je meedoen met onze sportselecties. In het begin van het schooljaar houden we selectiewedstrijdjes om onze talenten te scouten! Deze talenten kunnen dan meedoen aan de SVOK games (onderling scholentoernooi) en Olympic moves (landelijke sportcompetitie). We doen vaak met zo’n honderd leerlingen mee aan: streetdance, handbal, atletiek, hockey en zaalvoetbal.

Ben jij iemand die op hoog niveau sport? Hier kunnen wij rekening mee houden, zodat jij goed je sport kunt blijven beoefenen.

Wat wordt er allemaal aan kunst gedaan?

Hou jij van acteren, dansen en zingen? Dan kun jij meedoen aan het schooltoneel. Dit is een voorstelling die helemaal gemaakt wordt door leerlingen en uitgevoerd wordt in de aula van onze school. In de eerste twee jaar krijg je bij ons muziek en beeldende vorming en is het zelfs mogelijk om in één van deze vakken examen te doen. Daarnaast wordt in het tweede jaar ook het vak drama gegeven.

Ben je geïnteresseerd in fotografie? Dan is onze fotocommissie iets voor jou. Hier krijg je workshops over fotografie en regelmatig trekken de fotografen erop uit, zo zijn zij dit jaar naar het Amsterdam Light Festival geweest.

Is het gymnasium iets voor mij?

Het gymnasium is echt iets voor jou als:

….je een brede belangstelling hebt voor de wereld om je heen.

…..je een type bent dat graag het waarom van alles wil weten.

… je  van lezen en (spelen met) taal houdt en het fijn vindt zelfstandig aan het oplossen van problemen te werken.

…je ook nog eens goed kunt plannen en je over een flinke portie doorzettingsvermogen beschikt.

Op het gymnasium krijg je naast alle andere vakken les in de klassieke talen: Grieks en Latijn. Je leert de woorden en de grammatica van deze talen kennen zodat je de teksten van de Romeinen en oude Grieken kunt lezen: teksten van ruim tweeduizend jaar oud! Door zo met een taal bezig te zijn leer je heel goed om ingewikkelde teksten te doorgronden en daar heb je ook bij andere vakken veel aan, want het begrijpend lezen van moderne teksten wordt er veel makkelijker door.

Ook krijg je veel te horen over de wereld uit die tijd: spannende verhalen over goden en helden en over beroemde keizers en generaals, maar ook over het dagelijks leven van de gewone mensen. Je merkt al snel dat Latijn en Grieks een enorme invloed hebben gehad op de wereld om ons heen: veel woorden en begrippen in het Nederlands en in de andere moderne talen komen uit de klassieke talen.

Ook op allerlei andere gebieden zien we de invloed van Romeinen en de oude Grieken nog elke dag om ons heen: bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, politiek, literatuur, filosofie, toneel, film… te veel om op te noemen. Het is leuk om hier meer over te weten en daardoor onze eigen moderne wereld beter te begrijpen!

Ouders

Hoe zit de schoolorganisatie in elkaar?

De directie van de school bestaat uit de rector, Marc van Buuren, en de conrector, Claudia van de Peppel. Samen met de teamleiders vormen zij de schoolleiding. Loes Stuive is de teamleider van de brugklassen. Samen met een team mentoren en docenten die nauw betrokken zijn bij de brugklassen, vormen zij het brugklasteam.

Hoe is de begeleiding georganiseerd?

Onze mentor

Elke brugklas heeft een eigen mentor. De mentor houdt zich bezig met de begeleiding van individuele leerlingen en van de groep als geheel. Hij heeft een goede relatie met zijn klas en is betrokken bij eventuele problemen die zich voordoen. Ook onderneemt hij samen met zijn leerlingen sociale activiteiten buiten het lesprogramma om. Voor leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt in school.

De mentor ziet de leerlingen tijdens de vaklessen, maar ook tijdens de mentorles en de les LPO (leren plannen en organiseren).

De leerlingen maken al voor de zomervakantie kennis met hun klas en mentor tijdens een speciale kennismakingsmiddag.

Onze juniormentoren

Dit zijn leerlingen uit de vierde klas die de brugklasleerlingen ondersteunen bij het eerste jaar op de middelbare school. Ze kunnen helpen met het plannen en organiseren en zijn ook een aanspreekpunt indien er vragen of problemen zijn. Elke klas heeft twee juniormentoren.

Extra begeleiding

Wanneer er leerlingen zijn die om welke reden dan ook extra begeleiding nodig hebben, kunnen zij worden aangemeld bij het zorgteam. Dit team bestaat uit ervaren medewerkers die begeleiding bieden bij pedagogisch-didactische en/of sociaal-emotionele belemmeringen.

Er zijn op school trainers die faalangstreductietraining en een sociale vaardigheidstraining verzorgen. Aanmelding gaat altijd in overleg met de leerling, ouders/verzorgers en mentor.

Bij specifieke zorgvragen kan er contact worden opgenomen met de zorgcoördinator mevrouw Duin (m.duin2@kennemercollege.nl) of de teamleider mevrouw Stuive (l.stuive@kennemercollege.nl)

Ons dyslexiebeleid

Voor leerlingen met dyslexie is extra aandacht. Zij krijgen faciliteiten, zoals extra tijd bij proefwerken, een aangepaste beoordeling van de spelling bij de talen, extra begeleidingslessen en een persoonlijke coach die vraagbaak blijft na afronding van de begeleidingslessen.
Daarnaast heeft de school aan het begin van de brugklas een traject om leerlingen met dyslexie op te sporen. Hiervoor worden alle leerlingen uit de brugklas getoetst met een speciaal ontwikkeld computerprogramma. Op grond hiervan, in combinatie met informatie van de basisschool over lezen en spelling, wordt bepaald of leerlingen voor verder onderzoek in aanmerking komen.

Zijn er hulplessen in de brugklas?

In de brugklas bieden wij hulplessen Engels, Frans, Nederlands, wiskunde en lichamelijk opvoeding aan. Deze lessen worden gegeven door vakdocenten aan het begin of einde van de dag.

Wat kan het Kennemer College betekenen voor leerlingen die extra uitdaging willen?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op school zijn talenten weet te ontdekken en deze zo goed mogelijk weet te ontwikkelen. Voor onze toptalenten betekent dit, dat zij hierbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Reguliere lessen gaan soms te langzaam en echte uitdaging voor hen ontbreekt dikwijls. Voor deze groep leerlingen hebben wij het Eureka-traject opgezet. Geselecteerde leerlingen krijgen het recht om per week minimaal één en maximaal vijf lessen over te slaan. Dit overleggen zij met hun vakdocent, alvorens zij kunnen gaan werken aan hun eigen project. De keuze voor het project is volledig vrij, behalve dan dat het project hen wel echt moet uitdagen. Het moet moeilijk zijn. Enkele voorbeelden van projecten zijn: een maquette bouwen van de zeven wereldwonderen, een eigen toneelvoorstelling schrijven en opvoeren, een web-blog schrijven, Japanse origami-kunst voor gevorderden, een vreemde taal leren, enzovoort…. De leerlingen worden hierbij ondersteund door een vaste begeleider (docent) die gespecialiseerd is in de omgang met begaafde leerlingen en die zij op reguliere basis ontmoeten.

Wat wordt er gedaan op het gebied van sport?

Het Kennemer College heeft sport hoog in het vaandel staan en staat ook bekend als een school die zich op sportief gebied zeer actief profileert. Onze sportlessen worden gegeven in drie uitstekende gymzalen en op ons eigen sportveld. Daarnaast maken we gebruik van sporthal De Walvis en de hockeyvelden bij Overbos. Ook worden er veel sportdagen georganiseerd.

Naast de reguliere sportlessen biedt het Kennemer College ook de mogelijkheid aan leerlingen om hun talenten te laten zien door mee te doen aan Olympic Moves (nationale schoolsport kampioenschappen) en de SVOK Games (onderling scholentoernooi). Ieder jaar kijken we opnieuw wat voor talenten we in huis hebben en met welke onderdelen we mee kunnen doen. Afgelopen jaren hebben we meegedaan aan: streetdance, atletiek, hockey & zaalvoetbal en handbal.

Daarnaast zijn we een sportvriendelijke school. Voor leerlingen die op hoog niveau sporten bieden we maatwerk. Dit doen we in overleg met teamleider, mentor en docent lichamelijke oefening.

Hoe wordt er gecommuniceerd naar ouders?

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Indien er vragen zijn, kan er altijd contact worden opgenomen met de mentor. Praktische informatie wordt verder gecommuniceerd via de mail en via onze schoolsite.

Aan het begin van het jaar versturen wij (digitaal) onze schoolgids en enkele malen per jaar houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen en interessante activiteiten met onze nieuwsbrief.

Ook zijn er gedurende het schooljaar diverse mogelijkheden om de mentor en vakdocenten te spreken tijdens onze MOL- gesprekken (mentor, ouder en leerling) en vindt er tevens een aantal thema-avonden plaats.

Waarom naar het gymnasium op het Kennemer College?

Het voordeel van het gymnasium op een scholengemeenschap is dat je gemakkelijk kunt overstappen van het atheneum naar het gymnasium en andersom. Het is mogelijk om eerst in de havo/vwo-brugklas te starten en te wennen aan de nieuwe school. Als het heel goed blijkt te gaan en de motivatie is er om door te gaan naar het gymnasium dan kan halverwege het schooljaar gekozen worden om lessen Latijn te volgen om zo aan te kunnen sluiten in gymnasium 2.

Het kan natuurlijk ook wel eens gebeuren dat het gymnasium toch te zwaar blijkt te zijn. In dat geval kan aan het einde van het schooljaar een overstap gemaakt worden naar het atheneum, zonder hiervoor van school te hoeven veranderen.

Tegelijk heeft het gymnasium op het Kennemer College alles wat de gymnasiumopleiding zo bijzonder maakt. We hebben een aparte gymnasiumklas met leerlingen die het leuk vinden om te leren en meer te weten te komen over de klassieke talen en culturen en zij vormen in de loop der jaren een hechte groep.

Staat jouw vraag er niet bij? Stel een vraag via e-mail